Introductie

Voor Kennisnet zijn wij op zoek naar een Programma-ondersteuner Impuls Open Leermateriaal voor 32 uur per week.

Organisatie

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ICT.

Kennisnet zorgt ervoor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids- en ICT-risico’s te beheersen. Kennisnet is penvoerder van het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL). In dit meerjarige programma wordt met diverse projectpartners samengewerkt in het publieke onderwijsdomein. IOL heeft als belangrijkste doel: het bereiken van een doorbraak in het gebruik van open leermateriaal in het primair, gespecialiseerd en voortgezet onderwijs. Kennisnet is hoofdopdrachtnemer van het programma. Meer informatie over het programma is te vinden op de website (www.openleermateriaal.nl).

Functie

Impuls Open Leermateriaal is een programma zich richt op toepassingen en inzet van open leermateriaal in basisonderwijs, gespecialiseerd onderwijs en voortgezet onderwijs met als doel de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Als Programmaondersteuner bij Impuls Open Leermateriaal (0,8 fte) speel je een cruciale rol in het ondersteunen van verschillende operationele aspecten van het programma, zoals bij het monitoren van processen en verantwoording, contractbeheer, uitzoeken van juridische aspecten, communicatie-activiteiten, organisatie van bijeenkomsten, maken van afspraken en in de samenwerking met het programmamanagement en coördinatoren.

Verantwoordelijkheden:

Projectadministratie:

 • Beheren van projectdocumentatie, inclusief het bijhouden van projectplannen, rapporten en andere relevante documenten.
 • Ondersteunen bij het opstellen en beheren van projectbudgetten en financiële rapporten.
 • Zorgen voor een nauwkeurige en tijdige registratie van projectvoortgang en mijlpalen.

Coördinatie en communicatie:

 • Organiseren van vergaderingen, workshops en bijeenkomsten, inclusief het opstellen van agenda’s en notulen.
 • Onderhouden van contact met interne en externe stakeholders, waaronder leveranciers en partners.
 • Beheren van e-mails en correspondentie met betrekking tot het programma.

Communicatie:

 • Ondersteunen bij interne en externe communicatieactiviteiten, zoals het opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven, persberichten en andere communicatiematerialen.
 • Beheren van de website en sociale media-accounts van het programma, in afstemming met de strategisch communicatieadviseur.
 • Coördineren van interne communicatiekanalen en het verzamelen en verspreiden van relevante informatie binnen de organisatie.

Ondersteuning van het programmamanagement:

 • Assisteren van het programmamanagementteam bij het plannen, uitvoeren en monitoren van programma-initiatieven.
 • Bijdragen aan het oplossen van operationele uitdagingen en het identificeren van kansen voor procesoptimalisatie.

Als Programmaondersteuner bij Impuls Open Leermateriaal speel je een belangrijke rol in het succesvolle verloop van het programma. Je krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan relevante onderwijsontwikkelingen en ondersteunt de organisatie bij het bereiken van haar doelen.

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde mbo-opleiding met relevante ervaring in projectmanagement of programmabeheer, danwel wo-opgeleid en starter met relevante opleiding.
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden en oog voor detail.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bekendheid met projectmanagementtools en software is een pluspunt.
 • Zelfstandig kunnen werken en tegelijkertijd effectief in teamverband kunnen werken.
 • Proactieve houding en bereidheid om nieuwe taken en verantwoordelijkheden op te pakken.
 • Flexibel inzetbaar en in staat om effectief te werken in een hybride werkomgeving (thuiswerken en op locatie).

Aanbod

Gewenste startdatum: 1 oktober 2023
Initiële einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32
Reageren voor: 24 september 17:00u

Inlichtingen

Nicolien Klerkx 06-29229501
nklerkx@bergler.nl


Sollicitatie

Nicolien Klerkx 06-29229501
nklerkx@bergler.nl