Product Owner – Wageningen

Introductie

Voor onze eindklant, Wageningen University & Research zoeken wij een ervaren Product Owner.

Organisatie

In 2018 zijn we gestart met het project Study Anytime Anyplace, waarmee we in het onderwijs de overstap maken van het gebruik van lokalen met WUR EDUpc’s naar de inzet van eigen laptops voor studenten. Daarmee maken we het mogelijk voor studenten om anytime anyplace te studeren. Wij zijn op zoek naar een Product Owner voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van deze nieuwe dienst ten behoeve van onze studenten, de Student BYOD werkplek.

Met de dienst ‘Student BYOD werkplek’ faciliteert de WUR studenten met ‘anytime anyplace’ studeren. De dienst bestaat uit:

 • Een jaarlijks vernieuwd laptopaanbod voor WUR studenten, met aantrekkelijke kortingen (LaptopShop)
 • Een hoog niveau van ondersteuning, waaronder een ‘one hour’ swap laptop i.g.v. defect (ServicePoint)
 • Aanbieding KANS preventie set met korting (KANS = Klachten Aan Nek en Schouder)
 • Aanbieding van software via de WURAppStore, waarin de student alle vak applicaties kan vinden, die hij op dat moment nodig heeft voor zijn studie.

Om dit voor studenten mogelijk te maken, zorgen we voor een proces van afstemming over de te gebruiken applicaties en het faciliteren van applicatie-eigenaren (veelal vak-coördinatoren/docenten).

De dienst is momenteel door het project in de basis neergezet en zal in de komende 2 jaar vanuit het project verder worden ontwikkeld. Als Product Owner participeer je in dit project en ben je inhoudelijk verantwoordelijk. Het aanbieden van de WURAppStore klinkt eenvoudig, maar om dit voor elkaar te krijgen moet veel werk worden verricht. De activiteiten die hiermee gemoeid gaan beschrijven we hieronder nader.

De Productowner/proceseigenaar:

 • vormt de spil in de dienstverlening. Hij of zij is van het type “ondernemer” en geeft de dienstverlening vorm, uitgaande van de doelstellingen die in gezamenlijk overleg met andere product owners en de informatiemanager worden afgeleid van de (informatie)strategie binnen het domein Onderwijs in aansluiting op de dienstverlening vanuit ESA en FB-IT. Vertegenwoordigt docenten en studenten (gebruikers)
 • zorgt dat de dienst geleverd wordt en voldoet aan de behoefte van klanten en gebruikers, binnen beleids- en juridische kaders (b.v. security). Beschrijft de kwaliteitseisen van de dienst en het gewenste dienstverleningsniveau en rapporteert hierover indien gewenst door stakeholders. Stimuleert/faciliteert dat de klant/gebruiker de dienst daadwerkelijk gebruikt (gebruikersadoptie). Communiceert met gebruikers over de gewenste en geleverde dienst en adoptie daarvan.
 • bewaakt de afbakening van deze dienst in relatie tot andere diensten zoals Thesis werkplekken en PC’s in de bibliotheek et cetera.
 • heeft geen/een beperkt eigen team (wellicht ter ondersteuning van de applicatierationalisatie en het testen van applicaties) en coördineert met name werkzaamheden van andere MDT’s
 • is budgetverantwoordelijk. Zorgt dat kosten en opbrengsten inzichtelijk zijn.
 • zorgt in voorkomende gevallen voor contractbeheer en –management. Beschrijven en bewaken van afspraken met leveranciers.
 • zorgt voor stakeholdermanagement op verschillende niveaus (klanten, gebruikers, architecten, andere PO’s, procesmanagers, projectleiders, Servicemanagers, leveranciers, HR coördinatoren, MDT leden, Student Staff Council, Board of Education, et cetera.
 • Rapporteert aan sectiehoofd Quality & Strategic Information en de Domain Owner van het domein Onderwijs.

Functie

Activiteiten

 • Een proces inrichten en aansturen van jaarlijkse applicatierationalisatie om te sturen op de uitgangspunten zoals komen tot het gebruik van dezelfde pakketten in het onderwijs, daar waar vergelijkbare pakketten worden gebruikt, één actieve versie (meest actuele) per jaar, kosten et cetera.
 • Aansturing van de packaging en het testen van gepackagede applicaties door studenten op eigen devices voordat de applicaties beschikbaar gesteld worden in de WURAppStore. Dit als aanvulling op de technische test die door het team EUC (End User Computing) met de applicatie eigenaar/aanvrager(s) van de software wordt uitgevoerd.
 • De ondersteuning van dit proces van testen automatiseren daar waar dit toegevoegde waarde heeft.
 • Zorgdragen voor de actuele lijst met software pakketten die in de EMC tool beschikbaar is zodat docenten ze bij hun vak kunnen opnemen.
 • Advies geven m.b.t. de raakvlakken vanuit SAA/BYOD met andere organisatieonderdelen respectievelijk beleidsvraagstukken: inzet en inrichting van zalen, afbouw EDUpc’s, SLA’s voor financiële afhandeling, aansluiting op KANS preventie beleid, adoptie en verdere introductie SAA concept, effecten van BYOD op onderwijsvernieuwing etc.
 • Opdrachtgeverschap/vertegenwoordiger van de klant- en productvisie voor de applicaties: Applicatiekoppelsysteem (AKS), de WURAppStore (Intune), MWS2.0 (v.w.b. gebruik door studenten). Er kan sprake zijn van verdere ontwikkelingen (nieuwe functionaliteit), inrichting, SLA’s met MDT’s,
 • Beheer van de website WUR.nllaptop, en regie op de website van de laptopshop zelf. Zorgdragen dat de inhoud up-to-date is
 • Opdrachtgeverschap tot stand koming jaarlijks laptopaanbod voor studenten, jaarlijks vernieuwd en de communicatie over het laptopaanbod aan de studenten (open dagen, etc).
 • Feitelijke uitvoering van eventuele contractverlening/aanbesteding en jaarlijkse selectie kan liggen bij FB-IT/Servicepoint IT.
 • Opdrachtgeverschap aanbod van KANS sets, jaarlijks vernieuwd, inclusief communicatie daarover aan de studenten.
 • Feitelijke uitvoering van eventuele contractverlening/aanbesteding en uitvoering jaarlijkse selectie ligt bij FB-IT/Servicepoint IT.
 • Opdrachtgeverschap Studenten Hardware en Software support via het Servicepoint IT in Forum. Het Servicepoint IT valt onder verantwoordelijkheid van FB-IT en verleent diensten aan zowel medewerkers als studenten. Er is een SLA met ESA. ESA bepaalt mede het niveau van de gewenste dienstverlening aan studenten.Achterliggende hardware support voor het laptopaanbod wordt uitgevoerd door de leverancier van het laptopaanbod. Hiermee moet een contractuele relatie worden beheerd.
 • Opdrachtgeverschap aanvullende dienstverlening op afstand via de Servicedesk IT (waarbij vraagstukken spelen zoals uitbreiding van de dienstverlening naar het ondersteunen van studenten door het overnemen van laptops op afstand). Ook hier is sprake van een SLA met ESA over de inhoud en het niveau van de geleverde dienstverlening.
 • Afstemming van de impact van BYOD op de faciliteiten en inrichting van zalen zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van laptops door studenten. Denk ook aan afbouw EDUpc’s.
 • Aansturing licentiebeheer vakapplicaties v.w.b. centrale vak applicaties en faciliteren licentiebeheer decentraal belegde vak applicaties.

Tijdens de roll-out fase komt daar nog bij:

 • Participeren in het project SAA/BYOD als inhoudelijk verantwoordelijke.
 • Afstemming gebruik van software tijdens trials/roll out fase.
 • Alignen daarvan op gebruik van (huidige) zalen en het meubilair et cetera.

Functie-eisen

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring als product owner;
 • Verschillende belangengroepen kunnen managen;
 • Kennis en ervaring met hoger onderwijs;
 • kennis van roosteren en huisvestingsaspecten is een pré;
 • Politiek sensitief;
 • Communicatief vaardig;
 • Verstand van techniek;
 • Ervaring met agile werken.

Aanbod

Een opdracht van 24 uur voor de inzet van 3 maanden met een optie op verlenging.

Deadline: 4 juni om 12:00 uur

Inlichtingen

Dorris van Duijn 076 – 57 20 200
Dorris van DuijnProduct Owner – Wageningen