Introductie

Voor de Directie Informatievoorziening (DI) zijn wij op zoek naar een Product Owner voor 36 uur per week.

Organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen

 1. CIO-Office:
  DeCIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top.
 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA):
  De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers.
 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD):
  De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement.
 4. Project Management en Implementatie (PMI):
  De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

De divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DForZo/JJI) is een zogenaamd specialistisch inkoopcentrum dat opereert op het grensvlak tussen rijksoverheid en het zorgdomein: veel GGz conform Zorgprestatiemodel, maar ook alle somatische zorg voor justitiabelen. Hiervoor zijn verschillende systemen ontwikkeld.

Vanuit de financiële afdeling zijn twee systemen leidend:

 • Er is een Factuur Controle Systeem dat communiceert met Vecozo voor het berichtenverkeer in de zorg, en met Leonardo voor de rijksbrede boekhouding en betalingen. Dit systeem voert ook geautomatiseerde controles uit voor de forensische zorg. Voor de somatische zorg moet dit nog worden ontwikkeld. Dat zorgt voor grote uitdagingen in de software en de werkwijze.
 • Daarnaast is er een CRM-systeem (FiZZa) dat tot nu tot uitsluitend wordt gebruik voor financiële relaties met de zorgaanbieders. Er is een ander CRM-systeem voor de inkoop, maar dit wordt uitgefaseerd. Mogelijk kan FiZza dit overnemen. Daarnaast is er behoefte aan een platform om veel gegevens vertrouwelijk uit te wisselen in het kader van horizontaal toezicht en voor materiële controles, vergelijkbaar met systemen van accountantsbureaus. Ook hier kan FiZZa mogelijk een rol spelen. Inhoudelijk zijn er grote strategische vraagstukken met een sterke impact op het applicatielandschap, de allocatie van budget en de vragen rond uitvoerbaarheid en risico’s. Tegelijkertijd moet ‘tijdens de verbouwing de verkoop doorgaan’, operationele vraagstukken moeten ook snel worden opgelost. Een IT-probleem heeft namelijk serieuze impact op de relatie met de zorgaanbieders en dus op de business.

Naast de inhoudelijke kant speelt ook nog een ontwikkeling in rollen en aansturing. DJI en DI werkten lange tijd volgens Prince II (watervalplanning) en zijn recent over gegaan naar Agile werken. Iedereen moet nog groeien in de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Bovendien is er bij DForZo/JJI in november 2022 een reorganisatie doorgevoerd waarbij de formatie bijna is verdubbeld. De organisatie groeit langzaam in deze nieuwe structuur, er zijn nog veel vacatures en externen.

Al met al een complexe opdracht in een omgeving met veel ontwikkelingen. Maar ook een opdracht met mooie kansen op een structurele verbetering, een opdracht waar het verschil kan worden gemaakt.

Functie

 • Deze persoon moet affiniteit hebben met de volgende onderwerpen, snel de taal kunnen spreken in de volgende domeinen:
 • Doel en functie van de forensische zorg, en oog hebben voor de bijzondere relatie tussen DJI en de zorgaanbieders.
 • Problemen benoemen op de korte en lange termijn en oplossingen ontwikkelen voor de korte en lange termijn.
 • Doelbinding en doelmatig gebruik van persoonsgegevens (AVG, StrafrechtKetenNummer en PlaatsingsBesluitNummer).
 • Herleidbaarheid en integriteit van facturen en betalingen (traceerbaar en controleerbaar voor de Audit Dienst Rijk).
 • Berichtenverkeer in de zorg (Vecozo, Vektis, standaarden).
 • Syntax en datamodellen.

We zoeken niet iemand die dit allemaal al kan, maar wel iemand die op basis van ervaring snel op vlieghoogte is. Deze persoon is een gesprekspartner voor financieel medewerkers DJI en DFEZ, ADR, Zorgaanbieders, data-architecten, functioneel beheerders, en softwareontwikkelaars. De voornaamste kwaliteit is het verbinden van perspectieven en vakgebieden.

Naast de reguliere taken van de product owner moet deze persoon projectmatig de volgende doelen bereiken.

 • De facturatie van forensische zorg conform het Zorgprestatiemodel goed accommoderen in de applicatie FCS, en daarvoor en goede procesbeschrijving (laten) ontwikkelen.
 • Een plan van aanpak voor de automatische controles van de facturen voor somatische zorg voor justiabelen, met een start van de uitvoering van dit plan.
 • Besluitvorming over de strategische doorontwikkeling van de applicatie FiZZa in relatie de applicatielandschap van DJI.
 • Een heldere sturingsrelatie tussen opdrachtgever DJI en opdrachtnemer DI (en de softwareontwikkelaars zoals Dictu), met een passende overlegstructuur.

De afdelingsmanager Financiën van de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinstellingen, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen zal fungeren als opdrachtgever.

Functie-eisen

 • Kandidaat heeft ervaring met het leiden van tenminste 2 Agile projecten.
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding.
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met SAFe en kan dit aantonen door middel van een behaald certificaat / behaalde certificaten en/of relevante werkervaring met SAFe.
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring als bestuurlijk adviseur.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn.
 • Projectmatig werken.
 • Analytisch sterk.

Aanvullende kennis en ervaring:

Voor de rol is het belangrijk om ‘feeling’ te hebben door frequent op de locaties Gouda en Den Haag aanwezig zijn om contact te hebben met belanghebbenden. Ervaring als product owner (5 jaar).

Overige functiewensen:

 • Kennis van werken in de Zorg.
 • Kennis van werken binnen de Rijksoverheid.


Aanbod

Gewenste startdatum: 20 februari 2023
Initiële einddatum: 30 juni 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Reageren voor: 6 februari 08:00u

Inlichtingen

Nicolien Klerkx 06-29229501

Sollicitatie

Nicolien Klerkx 06-29229501