Softwareontwikkelaar test automatisering – Diemen

Wil je verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en uitvoeren van testcases? Wil je werken binnen een high performing team? Wil je werken aan een nieuw te ontwikkelen betaaloplossing? Dan wij zijn op zoek naar jou!

Onze opdrachtgever ontwikkelt momenteel een nieuwe betaaloplossing voor de scheepvaart. Hierdoor is er tijdelijk ruimte ontstaan voor een Softwareontwikkelaar test automatisering.

Dorris van DuijnSoftwareontwikkelaar test automatisering – Diemen
Lees meer

17351672 Business Analist – DEN HAAG

Wij zoeken voor onze eindklant het Ministerie van Defensie een business analist die van de verschillende processen op de verschillende doorlaatposten, die in kaart kan brengen en zich bezich houdt met het vertalen van de operationele wensen naar de IV / IT behoefte projectplan en ondersteuning te bieden aan de projectleider.
De business analist is verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. De business analist vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de business analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen. Het in de gaten houden van de strategische samenhang tussen alle projecten behoort ook tot de werkzaamheden van de business analist. De business analist beschrijft en analyseert bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. In deze analyse worden alle COPAFIJTH (Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting) aspecten betrokken.

Anita van Egmond17351672 Business Analist – DEN HAAG
Lees meer

Senior Ontwerper – Den Helder

Wij zoeken een Senior Ontwerper voor onze klant het Ministerie van Defensie

Reageren:
Reageren heeft alleen nut, wanneer de kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen. Deze eisen worden namelijk gehanteerd als knock-outs.

Doorleenconstructie is voor deze aanvraag niet mogelijk

CV
Een CV mag maximaal 5 pagina’s groot zijn.

Screening:
Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Deze duurt tussen de 8 en 12 weken duren.

Sluitingsdatum van deze aanvraag: 3 juni 2019

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Charlotte VinkSenior Ontwerper – Den Helder
Lees meer

4501182345 – Projectarchitect – ‘s-Gravenhage

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.

Dorris van Duijn4501182345 – Projectarchitect – ‘s-Gravenhage
Lees meer

17383570 Senior projectmanager PAAS – Maasland

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Wij zoeken een Senior projectmanager PAAS voor onze klant het Ministerie van Defensie

Reageren:
Reageren heeft alleen nut, wanneer de kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen. Deze eisen worden namelijk gehanteerd als knock-outs.

Doorleenconstructie is voor deze aanvraag niet mogelijk

CV
Een CV mag maximaal 5 pagina’s groot zijn.

Screening:

Voor deze aanvraag, mag er naar alle waarschijnlijkheid gestart worden o.b.v. een VOG!

Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Deze duurt tussen de 8 en 12 weken duren.

Sluitingsdatum van deze aanvraag: 3 juni 10.00 uur

Anita van Egmond17383570 Senior projectmanager PAAS – Maasland
Lees meer

Data Ware House Ontwikkelaar /SSIS en SSAS-Tabular specialist – Wageningen

Nieuw multidisciplinair agile team Wageningen Economic Research – Datamanagement

Het agile scrum team is een samenwerkingsverband tussen Wageningen Economic Research (WEcR) en IT. Wageningen Economic Research (WEcR) is onderdeel van WUR en bestaat uit ongeveer 300 medewerkers. WEcR houdt zich met name bezig met presentatie van bedrijfseconomische en duurzaamheidsprestaties van de land- en tuinbouw, resultaten en bedrijfsvergelijkingen van deelnemers aan het Informatienet (een steekproef van 1.500 land- en tuinbouwbedrijven), de prognoses bij handel van groente en fruit of voor beleid rond voedselveiligheid.

Binnen Wageningen Economic Research worden zeven expertisegroepen onderscheiden. Expertise groep Data Science, Information Management & Project Management Organisation houdt zich bezig met het leveren van op data gebaseerde inzichten, als startpunt voor strategische beleids- en besluitvorming, rapportages, wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

IT verbindt en versnelt hierbij en zorgt met 160 medewerkers voor een goed werkende en moderne ICT- en digitale (leer) omgeving voor onderwijs en onderzoek. FB-IT is een flexibele, wendbare (agile) organisatie met volop ontwikkel- en carrière kansen voor IT specialisten op verschillende niveaus. Wij zijn leverancier van stabiele basisvoorzieningen en werken samen met de business in multidisciplinaire teams aan actuele vraagstukken op het gebied van onder andere digitalisering, selfservice, security, datamanagement, high performance computing en cloud strategie.

Dorris van DuijnData Ware House Ontwikkelaar /SSIS en SSAS-Tabular specialist – Wageningen
Lees meer

ICT adviseur IV Desk – ‘s-Gravenhage

De medewerker IVdesk is verantwoordelijk voor een efficiënte procesgang van het IV aanvraagproces. Het proces bestaat uit het in ontvangst nemen, registreren, controleren en behandelen van IV aanvragen van alle IND directies. Je vervult daarbij een brugfunctie tussen vraag en aanbod in samenwerking met de contract- en leverancier manager, de Inkoop Service Desk en de IV informatiemanager. Hierbij lever je inhoudelijk advies betreffende de procesgang rond IV aanvragen. Op basis van inhoudelijke analyse formuleer je oplossingsrichtingen en/of alternatieven die aansluiten op de behoeften.Je inventariseert functionele behoeften en vertaalt deze naar een pakket van eisen wat uitgevraagd kan worden in de markt. Je bewaakt eenduidigheid van de aanvragen en ondersteunt de aanvrager bij het helder krijgen van de aanvraag, het opstellen van functionele behoeftestellingen, het specificeren van de functionele vraag en het afstemmen met het ICT-aanbod. Je stemt waar nodig de behoefte en verwachtingen van de aanvrager af met het samengestelde aanbod van meerdere leveranciers. Je neemt aanvragen in behandeling op basis van vastgestelde kaders. Je toetst de aanvragen op basis van vastgestelde procedures, richtlijnen, budget, en houdt daarbij rekening met procesafspraken en eisen die vanuit het beleidskader (bijvoorbeeld de BIR), architectuureisen en IV ICT-principes. Waar kaders ontbreken worden deze in gezamenlijkheid met relevante partijen onderzocht en vastgesteld. Het kader voor jouw werkzaamheden wordt gevormd door: inhoud van afgesproken dienstverlening, relevante wet en regelgeving, vastgesteld departementaal beleid, en vastgestelde beleidslijnen van IV.Je helpt de informatiemanagers met de aanvragen, voorbereiding, advies en implementatie. Dit doe je om zicht te houden op toekomstige behoeften en aanvragen en deze op voorhand te beïnvloeden.Je onderhoudt relaties met Rijks brede generieke bedrijfsvoering voorzieningen en leveranciers binnen en buiten de overheid (bijvoorbeeld SSC-i / SSC-ict / Dienstencentrum Haaglanden/DMO) betreffende de aanvragenportfolio; Met als doel de begeleiding van de aanvragen (voorbereiding/advies en afstemming implementatie en uitvoering) en een actueel kennisniveau van het aanbod, de producten- en dienstenportfolio.Je neemt deel aan relevante overleggen met betrokken partijen (Informatiemanagers, leveranciers, ISD ,IUC-vk, leveranciers) in het kader van de coördinatie van de IV aanvragen. Je bereidt besluitvorming voor, naar aanleiding van gevraagde dienstverlening of producten. Je verzorgt incidenteel de implementatie van de gevraagde producten en diensten, in samenwerking met relevante partijen.Je legt verantwoording af aan de operationeel manager Keten & Netwerk over de aanvragenportfolio en rapporteert over het deel van de dienstverlening waar jij verantwoordelijk voor bent.

Dorris van DuijnICT adviseur IV Desk – ‘s-Gravenhage
Lees meer