mvo
MVO Prestatieladder Managementsysteem – de Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat Bergler heeft omarmd voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat.

De vier P’s van Bergler: dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen anno 2017. Bergler is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, maatschappij en milieu. Deze gedachtegang is terug te vinden in alle onderdelen van de Bergler Groep. Essentieel punt van aandacht hierbij is het reduceren van de CO2-uitstoot.

In onze aanpak van MVO staan niet drie maar vier P’s centraal. Simpelweg omdat u dat van ons vraagt: People, Planet, Profit, so what? De centrale vraag: en wat heeft u als klant daaraan? Vandaar de vierde P: Proof! De essentie: Bergler hecht veel waarde aan een goede relatie met klanten, partners, leveranciers, medewerkers, bestuur, gemeenten en subsidiegevers. Vandaar dit document.
Deze hieraan verbonden normen en waarden moeten herkenbaar zijn in de wijze waarop wij onze business vorm geven zowel intern als extern. Door vertrouwen, gezamenlijke doelen, gezamenlijke normen en waarden, een consequente gedragscode, samenwerking en overleg met belanghebbenden streeft Bergler er naar haar ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verwezenlijken.

Onze ‘Code of Conduct’ is een verzameling van normen en waarden en beschrijft hoe wij correct en verantwoord omgaan met onder andere medewerkers, klanten, gezondheid, veiligheid, milieu, politiek, privacy en financiën.

Concreet en samenvattend:

  • People: innovatief, aandacht voor mensen, veiligheid, open cultuur, respect, duurzaam.
  • Planet: energiezuinige lease-auto’s, KiKa, Climate Neutral Group, afval scheiden.
  • Profit: een gezonde onderneming waarop je kunt rekenen, glasheldere voorwaarden, concurrerende tarieven, ijzersterke professionals.
  • Proof: Als onderneming duurzaam future-proof zijn en blijven.

Bergler is duurzaam future-proof:

CO2 footprint: Wij nemen continu maatregelen om onze CO2 footprint te reduceren. Vanaf 2007 is onze CO2 uitstoot met 40% afgenomen.
CO2 Neutraal werken: Bergler compenseert haar totale CO2 uitstoot via Climate Neutral Group (www.climateneutralgroup.com). Wij investeren in herbeplanting van gekapte oerwouden en innovatieve energiewinningsprojecten over de gehele wereld. Sinds 2007 hebben wij 1746 ton CO2 gecompenseerd.
Maatschappelijke projecten: Wij ondersteunen regionale, maatschappelijke projecten op het snijvlak van ICT, zorg en onderwijs. Zo leveren wij een structurele bijdrage aan KiKa, dierenbescherming en regionaal ouderenvervoer.
Ketenverantwoordelijkheid: Wij gaan het gesprek aan met onze stakeholders om vast te stellen wat zij in het kader van MVO belangrijk vinden.
Recycling: Wij zorgen voor een verantwoorde verwerking van verouderde apparatuur.
Duurzaam goud in de cloud: Elk bedrijf heeft zo zijn eigen behoeften en dat geldt ook voor uw bedrijf. Uw mensen willen overal en altijd kunnen werken maar u wilt ook de nodige veiligheid en controle inbouwen. Waarom zou u beiden niet kunnen combineren?

Rob Wessels, directeur: “De Bergler Groep beseft zich terdege dat duurzaam ondernemen een grotere reikwijdte heeft dan alleen milieu en klimaat (Planet). Dit gaat ook over mensen (People) en voorspoed (Prosperity). Het streven naar duurzaamheid is één van onze kernwaarden, maar het is tegelijkertijd ook een proces dat voortdurend om aandacht blijft vragen. Maatschappelijk betrokken ondernemen is niet iets wat je erbij doet als ondernemer. Je moet in alles wat je probeert nooit genoegen nemen met het resultaat, maar de lat telkens hoger leggen. Dat is wat Bergler verstaat onder innovatie, een uitdaging die past bij de identiteit van onze onderneming.”

Download hier ons leaflet m.b.t. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

mvo2