Introductie

Voor InHolland zijn wij op zoek nar een Microsoft Dynamics CRM Consultant.

Organisatie

Voor het onderwijs is het ontstaan van labs, het werken met onderzoek subsidies, beroepsproducten een belangrijke aanleiding om het proces van relatiebeheer te professionaliseren. Een aantal faculteiten hebben aangegeven dringend behoefte te hebben aan een structurele technische oplossing om relatiebeheer te kunnen ondersteunen.Verschillende ontwikkelingen maken dat relatiebeheer met diverse stakeholders voor Inholland toeneemt in belang. In lijn met de ambities uit het nieuwe Strategisch Plan zal dit zich in de toekomst nog sterker ontwikkelen.

Functie

Ik deze rol ben je van begin tot eind verantwoordelijk voor het project. In een eerste fase dient onderzoek gedaan te worden om het proces en de functionele wensen van de genoemde domeinen n kaart te brengen. Je schakelt met stakeholders en haalt de benodigde informatie op en bundelt deze om een beeld te krijgen van de behoefte. Daarnaast wordt bekeken of er een pragmatische experimentele omgeving in de huidige systeemondersteuning MS Dynamics kan worden ingericht voor de domeinen, met als doel snel en pragmatisch het relatiebeheer in te richten zodat met hier snel mee aan de slag kan. Tenslotte is er behoefte aan een eerste aanzet tot een gemeenschappelijke visie op dit vraagstuk, waarmee we voor de lange termijn richting kunnen geven aan de inrichting van Inholland-breed relatiebeheer.

Met de betrokken domeinen is besproken dat de experimentele oplossing die met dit traject wordt ontwikkeld mogelijk van tijdelijke aard is, waardoor zij in de toekomst nogmaals een project moeten doorlopen om gebruik te gaan maken van de Inholland-oplossing. Daarnaast is aan de domeinen gevraagd om te zorgen voor beschikbare capaciteit om de externe consultant van input te voorzien en samen met hem te komen tot het gewenste resultaat.


Functie-eisen

Ruime ervaring met het inrichten en implementeren van Microsoft Dynamics CRM en het adviseren van grote organisaties met het gebruik hiervan.
Bij voorkeur heb je ervaring binnen het (Hoger) onderwijs en weet welke zaken er kunnen spelen op een afdeling Relatiebeheer.
Je bent goed in staat om zelfstandig te kunnen opereren aangezien je een solistische rol gaat vervullen.
verder ben je communicatief sterk, weet je mensen mee te krijgen en bent pragmatisch ingesteld.

Aanbod

Gewenste startdatum: 1 december 2022
Initiële einddatum: in overleg
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: in overleg
Reageren voor: 24 november 13:00 uur

Inlichtingen

Dorris Van Duijn 06-46302899

Sollicitatie

Dorris Van Duijn 06-46302899