Introductie

Voor Kennisnet zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Groeipad DVO voor 16-24 uur per week.

Organisatie

Het onderwijs kan niet meer zonder ICT, zowel in de klas als in de bedrijfsvoering. Digitalisering is cruciaal om talenten van leerlingen en studenten tot bloei te brengen en noodzakelijk om het onderwijs goed te kunnen organiseren. Maar ICT brengt ook veel uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van privacy, cybersecurity, leermiddelen en digitale geletterdheid. Kennisnet is de gids die het Nederlandse onderwijs wegwijs maakt in het professioneel inzetten van ICT, zowel bij het leren als in de bedrijfsvoering. Wij onderzoeken en brengen advies uit. Niet aan één individuele school of docent, maar – en dat maakt ons werk zo leuk – direct aan alle scholen en besturen of aan het ministerie van OCW, sectorraden en andere landelijke organisaties. Jouw impact reikt dus heel ver. En dan werk je ook nog in een publieke organisatie vol (politieke) dynamiek én ruimte voor jouw initiatief.

In het programma Digitaal Veilig Onderwijs werken het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad samen om jouw school te ondersteunen in de stappen naar een digitaal veilige leeromgeving voor elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs. Kennisnet heeft de expertrol op privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs en aangrenzende thema’s en treedt op als sector-/ketenarchitect.

Iedere leerling kan leren in een digitaal veilige omgeving. Dat is het doel van het programma digitaal veilig onderwijs bij Kennisnet. De basis voor digitaal veilig onderwijs is het normenkader informatiebeveiliging en privacy, op basis waarvan onderwijsinstellingen hun organisatie naar het vereiste niveau kunnen brengen. Kennisnet ondersteunt instellingen bij het voldoen aan deze normen. Een van de activiteiten is het ontwikkelen van een groeipad om naar dit niveau te komen.

Functie

Het normenkader IBP Funderend Onderwijs is in de eerste helft van 2023 gepubliceerd. Daarbij is achterin het document een eerste tabel opgeleverd met daarin een prioritering voor deze normen. De behoefte is echter dit uit te breiden tot een groeipad, wat instellingen kunnen gebruiken om vanuit de huidige situatie de weg naar het vereiste volwassenheidsniveau te bepalen. Hierbij ook de vraag of het normenkader moet worden aangepast naar een versie met verschillende volwassenheidsniveaus en hoe zich dit verhoudt tot een groeipad.

Het opstellen van dit groeipad wordt projectmatig binnen Kennisnet belegd. Dit groeipad raakt echter veel onderdelen van het programma, daarom is gedegen voorbereiding voor dit project belangrijk. Als kwartiermaker zorg je dat er een helder project start, waarbij aanpak, scope en resultaat zijn afgestemd met alle relevante partijen. Dit zijn onder andere het programmabureau, de po-raad en vo-raad, het ministerie van OCW, vertegenwoordigers van het onderwijs en de interne betrokkenen binnen Kennisnet. De samenhang met bijvoorbeeld het Normenkader is daarbij meegenomen. Na deze fase van kwartier maken neemt een projectleider de uitvoering van het project over, waarbij je in de eerste fase de projectleider ondersteunt bij het opstarten van het project.

Functie-eisen

We zoeken iemand die qua denkniveau de complexiteit van de opdracht recht kan doen, maar geven expliciet de ruimte aan mensen die de juiste kennis op een andere manier hebben vergaard dan via een opleiding.

  • Ervaring met het leiden van projecten met meerdere opdrachtgevers en in politiek/bestuurlijke context.
  • Ervaring met het opstarten en structureren van grote projecten die onderdeel uitmaken van een groter samenhangend geheel.
  • Bereid te verdiepen in inhoud waar nodig voor werkzaamheden.
  • Bij voorkeur ervaring met en/of kennis van het onderwijs of de publieke sector.
  • Bij voorkeur ervaring met en/of kennis van projecten op het gebied van cybersecurity.
  • WO werk- en denkniveau, door een relevante opleiding of door eerdere werkervaring.

Aanbod

Gewenste startdatum: 9 oktober 203
Initiële einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 16-24 
Reageren voor: 25 september 17:00u

Inlichtingen

Silvano Fluit 06-40557244
sfluit@bergler.nl


Sollicitatie

Silvano Fluit 06-40557244
sfluit@bergler.nl