Informatiearchitect (met kennis en kunde van HR-processen) – ‘s-Gravenhage

Introductie

Voor de IND zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect(met kennis en kunde van HR-processen).

Organisatie

Veel HR processen worden nog handmatig of met Excel ondersteund. De afdeling HR heeft de ambitie om meer gebruik te maken van IV ondersteuning en is daartoe ook genoodzaakt gezien de jaardoelen van de IND. Bij de afdeling HR is behoefte aan:

1) Een visie op de informatievoorziening ten behoeve van HR-processen en de -dienstverlening,

2) Een HR-architectuur; een overzicht van alle HR-processen en benodigde functionaliteiten, hoe die ondersteund worden door ICT-oplossingen en welke gegevens daarbij van belang zijn. De HR PDC is leidend,

3) Een marsroute met de te starten veranderinitiatieven, bezien vanuit het architectuurperspectief (projectplanning op het gebied van de ICT projecten volgen hieruit),

4) Verkrijgen en borgen van architectuur en ICT/IV-kennis m.b.t. het HR-domein. Uit het verleden zijn er vaak ad-hoc-oplossingen ontstaan en wordt er niet onder architectuur gewerkt, zoals de IND-enterprise-archictectuur vereist. Door met ad-hoc-oplossingen te werken, verlopen realisatie en exploitatie van ICT-voorzieningen niet efficiënt en niet effectief.

Als gevolg van het ontbreken van visie, architectuur en het te realiseren applicatielandschap, is een aantal problemen geïnventariseerd. Deze problemen zijn:

 • Inzicht en sturing zijn veelal handmatig en informatie is niet altijd beschikbaar of gemakkelijk vindbaar.
 • Er is beperkt zicht op de ontwikkeling en loopbaanpaden van medewerkers.
 • Er is beperkt zicht op de interne mobiliteit van medewerkers.
 • Er is beperkt zicht op talentontwikkeling van medewerkers.
 • Er is beperkt zicht op de kwaliteit van het wervings- en selectieproces.
 • Verantwoordings- en sturingsinformatie van HR is lastig en intensief naar verschillende (politieke en strategische) stakeholders, zoals directies en MT’s van de directies.
 • Forecasts en signaleringsfuncties van cruciale HR-informatie zijn lastig om te geven, denk hierbij aan ziekteverzuim, benodigde formatie en talenten etc.
 • Er is een zeer beperkte mogelijkheid voor medewerkers om vorm te geven aan hun ontwikkeling op basis van beschikbare informatie.
 • HR-processen worden onvoldoende ondersteund door systemen, tools en apps.
 • Er is onvoldoende aansluiting (digitaal) op cruciale processen, zoals identity- en accessmanagement.
 • Niet alle huidige ICT-oplossingen, waaronder Excel en mail, zijn conform AVG.
 • Snel en flexibel moderne toepassingen benutten, is niet mogelijk.

Functie

De opdracht is het opleveren van een HR Architectuur in een periode van drie maanden. Het resultaat van de opdracht is:

1) HR IV visie / doelarchitectuur; een document dat een beschrijving geeft van de HR visie en daarvan afgeleid de HR doelarchitectuur. Onderdeel van de doelarchitectuur is een marsroute/architectuurroadmap voor verdere uitvoering van hoofdprojecten voor 2021 t/m 2023. De marsroute benoemt de te starten veranderinitiatieven, bezien vanuit het architectuurperspectief.

2) HR-project start architectuur; een overzichtelijk, presentabel document dat de functionaliteiten van de HR IV beschrijft met overzicht van relevante applicaties en de belangrijkste datastromen. Gedacht wordt aan een digitale poster (presentabel document). Deze PSA is afgeleid van de doelarchitectuur. Waar de doelarchitectuur de toekomstige situatie beschrijft, geeft de PSA de kaders voor een project dat in stappen wordt uitgevoerd. Hierin worden – waar van toepassing – ook relaties met reeds lopende architectuurontwikkelingen in beeld gebracht.

3) Delen van kennis op het gebied van HR-digitalisering, -architectuur.


De volgende projecten zijn in ieder geval onderdeel van de marsroute:

 • Centrale opslag HR-gegevens,
 • HR-management- en stuurinformatie,
 • Digitale IND academie,
 • Rijksroosteren.


De beschrijving en visualisatie van de HR-architectuur zijn gericht op niet-ICT-deskundigen. Een creatieve presentatie of vormgeving wordt gewaardeerd. Uitgangspunten bij de aanpak:

1) De afdeling HR, IV en de Architectuurraad worden betrokken bij het opstellen van HR-architectuur.

2) De HR-architectuur wordt opgesteld op basis van informatie en wensen van de business van HR.

3) De HR-architectuur sluit aan bij de middelen en fase van de organisatie en geeft richting en kader voor verdere ontwikkeling.

4) De HR-architectuur sluit aan bij de Enterprise Architectuur van de IND en de grote strategische (ICT) opgaven van de IND.Opdrachtgever is de plv. dir. Bedrijfsvoering, tevens tactisch manager HR. De architect werkt onder aansturing van de programmamanager HR Arbeidsmarktstrategie en IND Academie.

Functie-eisen

 • Afgeronde WO-opleiding in de richting van bestuurlijke informatica, bedrijfskunde of aanverwant.
 • TOGAF practitioner; aantoonbare kennis van architectuurmethoden en –technieken, zoals SAFe for Architects, ACMM, DYA en Service Oriented Architecture (SOA)
 • Aantoonbare kennis van het opstellen van en werken met enterprise architecturen, de daarbij gebruikte modelleringtechnieken en -tools en programma-architecturen.
 • Gedegen kennis van het opstellen van domein- en startarchitecturen, specifiek gericht op het HR-domein, en architectuurroadmaps.
 • Kennis van HR referentiearchitectuuren / kennis en ervaring met opstellen architectuur modellen in het PIOFACH domein (vooral P van Personeel).
 • Minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van enterprise architectuur of programma-architectuur bij een (middel)grote overheidsinstantie en eventueel in het bedrijfsleven.
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in een complexe dan wel politiek bestuurlijke omgeving; aantoonbare ervaring met stakeholder management in een dergelijke omgeving.
 • Aantoonbare werkervaring als programma-architect in complexe programma’s.
 • Aantoonbare kennis van en inzicht in (ook praktisch) HR-IV-vraagstukken als bedoeld in de opdrachtomschrijving, en de impact hiervan op organisaties.

Aanbod

Gewenste startdatum: zaterdag 1 mei 2021
Initiële einddatum: donderdag 1 juli 2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal maanden: 3
Aantal uur: 36

Inlichtingen

Silvano Fluit 076 – 57 20 200

Silvano FluitInformatiearchitect (met kennis en kunde van HR-processen) – ‘s-Gravenhage