Informatie/Business analist – ‘s-Gravenhage

Introductie

Voor de IND zijn wij op zoek naar een Informatie/Business Analist.

Organisatie

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV.


Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.

Functie

In nauwe samenwerking met de AVG architect opzetten en uitvoeren van proces rondom de Privacy Impact Assessments (PIA’s) op applicatieonderdelen. Van de PIA consultant wordt verwacht handson begeleiding van de organisatie en uitvoering van het proces rondom de PIA’s op te pakken, de de PIA’s per applicatieonderdeel uit te werken en daarin de bevindingen teinventariseren. De resultaten en bevindingen moeten worden afgestemd met de AVG Architect, het projectteam en de organisatie. In samenwerking met de AVG Architect de verschillende transitie-scenario’s die mogelijk zijn om de beoogde inrichting te halen. Gekoppeld aan de doelen wordt bij ieder scenario bekeken welke risico’s en kansen er zijn. ResultatenEen aantal uitgewerkte PIA’s, waarin verbeterpunten zijn geïdentificeerd, zodat deze kunnen worden besproken met hert projectteam en de IND-organisatie (waaronder de Informatievoorziening en Architectuurraad).


Het programma implementatie AVG werkt aan het vergroten van de privacy compliance van de IND op basis van het Privacy Compliance Programma. Dit programma is onlangs herijkt op basis van een gapanalyse en vastgesteld in het MT IND. Daarmee bevindt het programma zich nu in de uitvoeringsfase. Het Privacy Compliance Programma bevat acties die moeten passen in de huidige (IT) infrastructuur en processen die binnen de IND lopen. Het MT IND dringt aan op een snelle start en uitvoering van de PIA’s op systemen. Hiervoor is nu een PIA consultant noodzakelijk die voor de AVG architect het uitvoeringsproces van de PIA’s op applicatieonderdelen ondersteunt.


De IND moet gedocumenteerd kunnen aantonen dat persoonsgegevens conform de verplichtingen uit de AVG worden verwerkt. De uitvoering van het project Implementatie AVG stelt de IND hiertoe in staat. Project doelstellingenHet doel van het programma Implementatie AVG is om de IND te laten voldoen aan de vereisten uit de AVG.


De AVG schrijft drie verplichtingen voor:

1) Verantwoordingsplicht: de IND heeft privacybescherming geborgd door onder meer een governance structuur in te richten, budget vrij te maken en medewerkers privacy bewust te maken (via trainingen en campagnes).

2) Documentatieplicht: het documenteren van alle verwerkingsactiviteiten binnen de IND, of elders door middel van een verwerker, zodat de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt verantwoord kan worden, waarbij tevens kan worden aangetoond dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de gegevens te beschermen.

3) Informatieplicht: de IND informeert klanten en medewerkers over de wijze waarop de IND persoonsgegevens verwerkt op duidelijke en eenvoudige wijze. Verder stelt de organisatie betrokkenen in staat om hun rechten effectief uit te kunnen oefenen.

Functie eisen

Harde eis

Aantoonbare ervaring in het opstellen van PIA’s bij tenminste drie verschillende opdrachtgevers, en daarmee bekend met het toepassen van PIA (gerelateerd aan AVG) vraagstelling en processen gebaseerd op het Rijksmodel en NOREA raamwerk.

Minimaal 3 jaar werkervaring.


Wensen

Bij voorkeur kennis van TOGAF, Archimate en BlueDolphin.

Werkervaring binnen de overheid.


Competenties

Analytisch vermogen Flexibiliteit Resultaatgericht Pragmatisch Projectmatig werken Zelfstandig en organisatiesensitief

Aanbod

Duur opdracht: 3 maanden

Optie tot verlenging: Ja

Tarief: Marktconform

Deadline: Woensdag 17 april 17:00

Inlichtingen

Silvano Fluit 076 – 57 20 200

Silvano FluitInformatie/Business analist – ‘s-Gravenhage