Informatie Analist – ‘s-Gravenhage

Introductie

Voor de IND zijn wij op zoek naar een Informatie Analist.

Functie

Binnen een organisatie moeten begrippen hun afgeleide beschrijving vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. De begrippen en gegevensadministratie zal ondermeer vertellen: over welke begrippen de IND beschikt, wat ze betekenen en aan welke kwaliteitseisen de beschrijving moet voldoen. Veel van deze “begrippenkennis” is bestaande kennis en moet op een uniforme wijze worden samengebracht. Gebleken is dat de begrippen en definities niet altijd op eenduidige wijze beschreven staan, bij interpretatie er verschillen bestaan tussen directies en afdelingen met als gevolg misverstanden en onjuistheden. Het project bestaat uit een inhoudelijk team (het forum) voor afstemming van de semantiektie en een expertgroep.

De expertgroep leden moeten:

  • Samenhang tussen de objecten bewaken
  • Toetsen aan de huidige productionele implementatie in het GVK en is enig communicatie kanaal naar de overige partijen in de GVK werkgroep
  • M.b.v. tact, een groot analytisch vermogen en methodisch denken een eenduidige manier van werken afdwingen en handhaven
  • Technische hulp bij verwerken benodigde wijzigingen in het GVK-online
  • Kwaliteit bewaking: check van de definities en werkwijze op volledigheid, voorkomen vervuiling, correcte gelaagdheid, voorkomen redundatie
  • Verzorgen van advies aan het forum op gevolgd proces & inhoudDe gevraagde medewerker wordt onderdeel van de expertgroep

De IND heeft de strategische keuze gemaakt om Informatie Gestuurd te gaan werken. Uit deze keuze blijkt dat Gegevens als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering worden gezien (data as an asset) en zullen vanwege deze keuze als zodanig moeten worden georganiseerd en beheerd.In een aantal rapporten wordt het belang van een eenduidige taal in de vreemdelingenketen en daarmee een goed gedefinieerd begrippenkader binnen de IND en het belang van het versterken gemeenschappelijke taal binnen de keten benadrukt.Het gebruik van gegevens binnen IND wordt steeds meer systeem-overstijgend. De belangen om over de, in gegevens opgesloten kennis te kunnen beschikken, zijn dan ook IND-breed. Daarom ontstaat ook een business-behoefte om gegevens niet langer per systeem, maar IND-breed te gaan managen.De IND maakt voor het beheer en duiden van de begrippen, management informatie gebruik van de migratieketenbrede tool GVK-online. Hiermee worden begrippen semantisch geduid en een deel van de voor management informatie beschikbare informatie.

Functie-eisen

  • SKOS, RDF, OWL
  • Gegevensmodellering
  • Minimaal drie jaar ervaring als nformatie analist met primaire affiniteit met gegevensmodellering en semantiek

Aanbod

Duur opdracht: 7 maanden

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur: 36

Tarief: Marktconform

Deadline: Maandag 6 april 2020

Inlichtingen

Silvano Fluit 076 – 57 20 200

Silvano FluitInformatie Analist – ‘s-Gravenhage