Projectmanager/Informatieanalist – AMSTERDAM

De Stadsbank van Lening maakt bij het uitvoeren van het beleenproces gebruik van een beleensysteem. Het huidige beleensysteem wordt vervangen. Naast het up-to-date brengen van de techniek en een stuk procesoptimalisatie zijn er aanvullende functionele onderdelen die gerealiseerd moeten worden. Om dit te realiseren is het project Vernieuwing Informatiesystemen Stadsbank van Lening (VIS) gestart.

Anita van EgmondProjectmanager/Informatieanalist – AMSTERDAM
Lees meer