Functioneel Beheerder – Gouda

Introductie

Voor de DJI zijn wij op zoek naar een functioneel beheerder

Organisatie

Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.

Functie

Het uitvoeren van Functioneel beheer en doorontwikkeling van diverse applicaties in het kader van bedrijfsvoering.

 • Functioneel Beheer FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem) ten behoeve van Rijkskantoren, externe organisaties en DJI locaties.
 • Deelname in diverse projecten van het Facilitair Bedrijf DJI.
 • Beheer van de applicatie DV&O Toegerust; een kledingmanagementsysteem voor de Dienst Vervoer & Ondersteuning op basis van de standaard applicatie Facilitor.

– Serviceportaal en Statistiek applicaties en Mavim.

Uitvoeren reguliere beheertaken waaronder:

 • Gebruikersondersteuning
 • Incidentmanagement
 • Wijzigings- en releasemanagement (incl. testen)
 • Het opstellen en bewaken van het autorisatiebeleid
 • Het beheren van de configuratie/stamgegevens van het systeem
 • Het beheren van (gebruikers)documentatie


Functie-eisen

 • HBO bachelor diploma behaald
 • Agile Scrum certificaat
 • BiSL certificaat
 • Aantoonbare werkervaring met systemen die bedrijfsvoering ondersteunen
 • Ervaring met het werken in projecten

Aanbod

Een opdracht voor 36 uur per week voor de duur van 1 jaar met een optie op verlenging.

Tariefindicatie: € 50 – € 60

Inlichtingen

Dorris van Duijn 076 – 57 20 200

Dorris van DuijnFunctioneel Beheerder – Gouda