Introductie

Voor Ministerie van JenV zijn we op zoek naar een Data modelleur Gegevensboekhouding voor 36 uur per week

Organisatie

Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze
uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen
actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het
actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de
totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken.
Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en
coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Functie

Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen het department van Justitie en Veiligheid wordt op het onderwerp Datakwaliteit nauw samengewerkt met de
CDO van JenV. Vanuit de CDO wordt gewerkt aan realisatie van een JenV Afsprakenstelsel Gegevens. Onderdeel hiervan is een conceptueel datamodel van de
benodigde metagegevens. Voor dit traject zoeken we een ervaren Data modelleur Gegevensboekhouding.

De CDO van JenV legt primair de focus op het vormgeven van gegevensdelings- en gegevenstyperingsbeleid. Dit ligt ten grondslag aan de behoefte om gegevens
over de diverse onderdelen van het ministerie met elkaar te kunnen delen. Hiervoor is het essentieel dat dezelfde taal wordt gehanteerd – de CDO heeft om die
reden de ambitie om van gegevensdeling een organisatorische vaardigheid te maken. JenV brede standaarden voor metadata worden vastgelegd in het JenV
Afsprakenstelsel Gegevens & Algoritmes (JAGA). De metadata zelf wordt op een systematische manier opgenomen in een Gegevensboekhouding (Data
Administratie of Data Catalog). Vanuit het programma helpen we door het realiseren van deze Gegevensboekhouding.
Bij deze realisatie zorg je ervoor dat de inrichting van de Gegevensboekhouding aansluit bij het JAGA. Als data modelleur Gegevensboekhouding werk je samen
met het team dat de boekhouding ontwikkelt. Je neemt deel aan werksessies met gebruikers en verwerkt eisen en wensen in een conceptueel datamodel van de
vast te leggen metadata. Voor alle concepten stel je heldere en specifieke definities op. Waar nodig stem je af met verschillende materiedeskundigen. Met het
engineering team stem je af hoe het model geïmplementeerd gaat worden.
We staan aan het begin van deze ontwikkeling – daarom zoeken we een data modelleur die ook actief meedenkt met de opbouw en implementatie van deze
Gegevensboekhouding. We maken gebruik van innovatieve methoden en technieken. Belangrijk is daarom dat je open staat voor nieuwe ontwikkelingen en dat je
aantoonbaar bereid bent je deze nieuwe expertise actief aan te leren. Gerelateerd aan deze functie is het volgen van een 3-daagse opleiding feit-gebaseerd
modelleren een voorbeeld wanneer deze kennis ontbreekt.

Functie-eisen

Functie eisen:

  • De kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveau
  • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar, bij voorkeur meer dan 6 jaar aantoonbare werkervaring in data modelleren. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)
  • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar, bij voorkeur meer dan 8 jaar ervaring met informatie analyse: analyseren van gebruikersbehoeften en vertalen naar functionele specificaties. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)
  • De kandidaat dient een motivering aan te leveren, waarin gedetailleerd de inhoudelijke kennis en werkervaring is beschreven. Uit de motivering moet expliciet blijken over welke expertise betrokken beschikt en waarom dat
    relevant is voor de uitvoering van de opdracht. (maximaal 1 A4 en in ik-vorm)

 

Wensen:

  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van feit gebaseerd modelleren.
  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van conceptueel modelleren.

Aanbod

Gewenste startdatum: 10 juni 2024

Initiële einddatum: 9 december 2024

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 36 uur

Reageren voor: 28 mei 8:00 uur

Inlichtingen

Nicolien Klerkx

06-29229501

nklerkx@bergler.nl

Sollicitatie

Nicolien Klerkx

06-29229501

nklerkx@bergler.nl