Cookiewet versoepeld: Het einde van de cookiemeldingen?
5

Op 4 februari is de nieuwe cookiewet, officieel de Telecommunicatiewet genoemd, aangenomen door de eerste kamer en op 11 maart is hij officieel in werking getreden. Wat betekent deze nieuwe wet voor website eigenaren?

Nadat de vorig cookiewet in juni 2012 werd ingevoerd, werd er veel gemopperd in de online wereld. Website eigenaren werden door die wet verplicht om bezoekers van hun website vooraf toestemming te laten geven voor het plaatsten van cookies. Er waren wel wat uitzonderingen: voor ‘functionele cookies’ hoefde geen toestemming te worden gevraagd. Denk hierbij aan winkelmandjes, ideal betalingen en het onthouden van logins. Cookies van Google Analytics hoorden hier niet bij en dus ontstond een wildgroei van cookiemeldingen, waarbij vaak alleen content te zien was waarvoor de bezoeker expliciet toestemming had gegeven. Ook moesten privacy statements worden aangepast om bezoekers juist te informeren.

Versoepeling

De versoepeling geldt voor gebruik van cookies die ‘geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een website’. Een voorbeeld van dergelijke cookies, zijn de cookies die voor analytische doeleinden worden gebruikt. Veel sites gebruiken alleen deze cookies.

Er was nog enige tijd een discussie of de Google Analytics-cookies wel of niet onder de bovenstaande versoepeling vielen, maar de kogel is nu door de kerk. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een handleiding gepubliceerd die het niet langer nodig maakt om toestemming te vragen voor het plaatsen/uitlezen van deze analytische cookies.

Google Analytics kun je zodanig (laten) instellen dat de gebruikte cookies, volgens het College Bescherming Persoonsgegevens, onder de uitgeklede cookiewet vallen. Daarna kun je de cookiemelding op je website (laten) aanpassen, waardoor bezoekers niet meer ‘akkoord’ hoeven te gaan met het gebruik van deze cookies.