Introductie

Voor onze eindklant Kennisnet zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur voor 24 uur per week.

Organisatie

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit 
zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische 
ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict.
Kennisnet is penvoerder van het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL). In dit meerjarige programma 
wordt met diverse projectpartners samengewerkt in het publieke onderwijsdomein. IOL heeft als belangrijkste 
doel: het bereiken van een doorbraak in het gebruik van open leermateriaal in het primair, gespecialiseerd en 
voortgezet onderwijs om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te versterken en het vak van leraar 
aantrekkelijker te maken. Door leraren meer mogelijkheden en regie te geven om ook open leermateriaal in te 
zetten, krijgen zij meer grip op het curriculum en kunnen ze passende keuzes maken over de inzet van 
leermiddelen. Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.openleermateriaal.nl. 
 
Om de bekendheid van open leermateriaal onder leraren en scholen te vergroten, zijn we op zoek naar een 
communicatieadviseur die ervaring heeft in het opzetten en uitvoeren van communicatiecampagnes en die een 
ster is in het creëren van communicatiemiddelen en content.

Functie

Doel: 
De communicatieadviseur is onderdeel van het communicatieteam van IOL dat verder nog bestaat uit een 
strategisch communicatieregisseur en een collega communicatieadviseur. Samen werken we aan het vergroten 
van de bekendheid van open leermateriaal onder leraren, schoolbesturen, scholen en andere stakeholders in het 
onderwijs. Daarnaast ondersteunen en adviseren we het IOL-programma als geheel en de vier 
programmathema’s op het gebied van communicatie. 


Als communicatieadviseur hou je je bezig met het opzetten en uitvoeren van een campagne om leraren bekend te 
maken en te inspireren met open leermateriaal: #HoeOpenBenJij?. Daarnaast maak je zelf creatieve en 
inspirerende content en communicatiemiddelen, zoals teksten en interviews voor o.a. de website en 
nieuwsbrieven, en help je bij het doorontwikkelen van onze website. 
Opzetten en uitvoeren van een communicatiecampagne gericht op leraren: 
• Ondersteuning bij het ontwikkelen van de strategie en het campagneconcept 
• Advies bij het bepalen van de media- en middelenmix 
• Ontwikkelen van communicatiemiddelen 
• Monitoren van de impact en bijsturen van activiteiten 


Contentcreatie: 
Het maken van content en het ontwikkelen van communicatiemiddelen zoals het schrijven van teksten, 
interviews, nieuwsberichten en artikelen voor o.a. de website, social media en nieuwsbrieven. Ervaring met het 
zelf maken en editen van audiovisuele producten is een pré! 
Ondersteuning bij communicatieprojecten: 
• Advies geven over geschikte communicatievormen en –momenten, zoals communicatie vanuit en over de pilots binnen ons programma. 
• Begeleiden van werkprocessen met betrekking tot communicatie. 
• Ondersteuning bij doorontwikkeling van de website. 
Samenwerking en afstemming: werken onder leiding van en in samenwerking met de strategisch 
communicatieregisseur en de andere communicatieadviseur om ervoor te zorgen dat alle communicatie-uitingen 
in lijn zijn met de strategie van het programma. 

Coördinatie van communicatieprocessen: zorgen voor een soepele coördinatie van 
communicatiewerkzaamheden, inclusief het bewaken van deadlines, het managen van contentcreatie en het 
afstemmen van verschillende betrokken partijen.

Functie-eisen

 • Ervaring in communicatie: een communicatie-opleiding op hbo-niveau en minimaal 5 jaar ervaring in
  een communicatierol, bij voorkeur in een educatieve of vergelijkbare sector. 
 • Redactionele vaardigheden: uitstekende redactionele vaardigheden voor het schrijven van diverse
  soorten content, zoals websiteteksten, nieuwsberichten en interviews. 
 • Ervaring met campagnes: ervaring met het ontwikkelen van creatieve en inspirerende
  communicatiemiddelen voor (marketing)communicatiecampagnes. 
 • Organisatorische vaardigheden: goede organisatorische en coördinerende vaardigheden om
  communicatieprocessen effectief te beheren en te stroomlijnen. 
 • Samenwerking: bekwaam in samenwerken en effectief communiceren met verschillende
  belanghebbenden binnen het programma en met externe partners. 
 • Kennis van en ervaring met onderwijs en leermaterialen: kennis van het onderwijsveld (vooral 
  primair onderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs) en interesse in onderwijskundige 
  vraagstukken en leermiddelen. Met het vermogen om deze informatie te vertalen naar begrijpelijke en 
  aantrekkelijke content.

Aanbod

Gewenste startdatum: 10 juni 2024
Initiële einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24 uur in de week
Reageren voor: 22 mei 17:00

Inlichtingen

Max Hermens
06-53607357
mhermens@bergler.nl

Sollicitatie

Max Hermens
06-53607357
mhermens@bergler.nl