Citrix Beheerder – NIJMEGEN

Organisatie

ICT Rijk van Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband voor het beheer, ontwikkeling en exploitatie van een gestandaardiseerde, geconsolideerde en gecentraliseerde ICT-infrastructuur van gemeenten binnen Rijk van Nijmegen. ICT-Rijk van Nijmegen gaat 7 deelnemende gemeenten op het brede ICT-gebied ondersteunen bij het (digitale) transitieproces dat de gemeentelijke overheid de komende jaren moet gaan doormaken.

Het beheerdomein van iRvN is primair gericht op centrale en decentrale ICT-hardware (incl. netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistratie. iRvN is een gedegen platform om de verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren.

Functie

Als CitriX Beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren en het doorvoeren van wijzigingen in de infrastructurele componenten van Citrix, zoals NetScaler, XenDesktop en XenApp. En naast het beheren mag je ook bouwen. Daarnaast los je 2e- en 3e-lijns problemen op, en ga je vervolgens kijken of deze problemen niet efficiënter aangepakt kunnen worden. Je stelt uitgebreide systeemdocumentatie op en deelt je kennis. iRvN werkt voor verschillende klantomgevingen en het is mogelijk dat je soms ook naar die locaties moet reizen.

Functie eisen

  • Je hebt aantoonbare goede kennis van Windows 10 en kennis van werkplekvirtualisatie. Je kunt dat illustreren met twee voorbeelden uit je eigen werkpraktijk.
  • Je hebt aantoonbare kennis van user workspace management zoals Ivanti Desktopnow
  • Je bent aantoonbaar oplossingsgericht en kunt dat illustreren met twee voorbeelden uit je eigen werkpraktijk.
  • Je bent aantoonbaar empatisch richting gebruikers met problemen en kunt dat illustreren met twee voorbeelden uit je eigen werkpraktijk.

Aanbod

Start: 1-9-2018

Eind: 31-12-2018

Optie tot verlenging: ja


Terugkoppeling: 20 augustus 2018


Inlichtingen

Anita van Egmond 06-83968188

Anita van EgmondCitrix Beheerder – NIJMEGEN