IT Management

Teamleider Infrabeheer – Regio Utrecht

De Teamleider Infrabeheer is verantwoordelijk voor de operationele aansturing en continuïteit van de diensten, implementatie van de security- en compliancy regels, lifecycle, levering conform SLA’s en rapporteert direct aan het Hoofd IT Operations. De Teamleider Infrabeheer is verantwoordelijk voor de strategische personeelsplanning en zet hier tijdig in samenwerking met HRM de benodigde acties voor uit. De IT organisatie is aan het kantelen van een waterval naar een agile methode. De Teamleider Infrabeheer levert een bijdrage in deze kanteling door het faciliteren en ondersteunen van product teams.

Daisy Oliekan - HermansTeamleider Infrabeheer – Regio Utrecht
Lees meer

Senior Projectleider / Consultant – Schiphol

Onze klant is op zoek naar een senior projectleider / consultant op het gebied van homebriefing, AIS, Geo en U-Space. Vorig jaar hebben zij Corporate en wervingswebsite vernieuwd. Dit jaar worden de huidige systemen/sites voor klanten gemoderniseerd en uitgebreid met informatie. Van de projectleider / consultant wordt verwacht dat deze de projecten zelfstandig aanstuurt, maar ook dat deze betrokken is bij de inhoudelijke verdere uitwerking van de informatiebehoefte, in de rol van consultant en sparring partner voor de diverse afdelingen die deze informatiebehoefte hebben. Vertaling van de informatiebehoefte naar concrete projecten (in samenwerking met de ICT regisseurs en architecten) is dan ook onderdeel van het takenpakket. Inhoudelijke kennis van luchtvaart, en meer specifiek kennis van en ervaring met homebriefing is een must.


Jasper van BeekSenior Projectleider / Consultant – Schiphol
Lees meer