Introductie

Voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zijn wij op zoek naar een  Business Analist voor 36 uur per week.

Organisatie

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland.

Achtergrond:

 • Aantal organisaties die gebruik gaan maken van onze dienstverlening groeit snel.
 • Werkprocessen en producten en diensten moeten schaalbaar zijn door herinrichting of automatisering.
 • Technologie gedreven ontwikkelingen.

Aanleiding:

 • De unit Samenwerken & Kennisontwikkeling (S&K) is onvoldoende in staat afgestemd IV-behoeften te formuleren en om deze op de juiste plekken in te brengen.
 • De unit S&K is onvoldoende in staat de effecten van nieuwe IV-oplossingen en technologieën te overzien en kan daardoor onvoldoende de nodige aanpassingen in de werkprocessen en taken en verantwoordelijkheden aanpassen of voorbereiden.

Doel:

 • Wij zoeken een adviseur, analist of consultant die vanuit de business unit.
  o Dicht op de S&K-business processen aan zit en vanuit die positie S&K breed IV-behoeften kan ‘managen’ (D.w.z. o.a. inventariseren, afstemmen, definiëren, prioriteren, uitdragen, inspireren).
  o Implementatie effecten van IV-oplossingen of technologieën kan bepalen en zelf kan doorvoeren voor de S&K-organisatie en haar processen en tooling.

Functie

Functiebeschrijving/werkzaamheden:

 • Je wordt aangestuurd vanuit de lijn, binnen het team backoffice of het team S&K-office. Je bent dus werkzaam in de business zelf.
 • Je bent een adviseur, werkzaam binnen S&K, waar je IV-componenten vanuit een S&K-perspectief behartigd.
 • Je eerst focus is het ‘managen’ van IV gerelateerde behoeftes.
  o Taak 1: Voorzitter IV-S&K portfolio overleg.
  o Taak 2: Horizontale verbinding (units) en verticale verbinding (de lijn).
  o Taak 3: Continu IV-behoeften afstemmen en bijwerken n.a.v. nieuwe inzichten of ontwikkelingen.
  o Taak 4: S&K IV-behoeften uitdragen en monitoren.
 • Je tweede focus is zorgdragen voor implementatie vraagstukken die opkomen bij nieuwe IV-oplossingen of technologieën.
  o Taak 1: Inrichting bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
  o Taak 2: Proactief signaleren welke veranderingen eraan komen n.a.v. IV ontwikkelingen.
  o Taak 3: Je neemt S&K collega’s mee in de ontwikkelingen en veranderingen om draagvlak te creëren voor nieuwe werkwijzen, tooling of technologieën.

Functie-eisen

 • De aangeboden kandidaat is na gunning binnen 4 weken beschikbaar.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als business analist, informatie analist, requirements analist, business consultant of procesanalist.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over Agile/SCRUM ervaring en certificering.
 • De aangeboden kandidaat heeft (ruime) werkervaring binnen het cyberdomein.
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen de (Rijks)overheid.
 • De opdrachtgever beoordeelt integraal de uitwerking van de cv en de aangeleverde motivatie.

Functie-wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft een relevante afgeronde HBO opleiding of hoger.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie jaar ervaring als business analist, informatie analist, requirements analist, business consultant of procesanalist.
 • De aangeboden kandidaat heeft BCS en/of IREB business analyse certificaten, zoals BISL.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over ervaring in het werken in Agile teams.
 • De aangeboden kandidaat is schriftelijk als mondeling zeer vaardig in de Nederlandse taal.
 • De aangeboden kandidaat levert een beknopte motivatie aan voor deze opdracht.


Aanbod

Gewenste startdatum: 1 juni 2023
Initiële einddatum: 1 juni 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Reageren voor: 3 maart 08:00u


Inlichtingen

Silvano Fluit 06-40557244

Sollicitatie

Silvano Fluit 06-40557244