Introductie

Voor een onderwijsinstelling in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een Allround Security Officer.

Organisatie

Onze klant is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur, met scholen in Den Haag en omliggende regio,waaronder het Westland, Delft en Zoetermeer. Momenteel vallen eenenvijftig scholen voor (speciaal)basisonderwijs, drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en tweeëndertig vestigingen voor voortgezetonderwijs, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Er wordt onderwijs geboden aan circa38.000 leerlingen, met circa 4.600 medewerkers. De dienstverlening aan de scholen wordt georganiseerd vanuithet stichtingsbureau waarin de volgende afdelingen zijn ondergebracht: OK&I, Financiën en Administratie, HRM,Facilitaire Zaken en Informatiebeheer. Binnen de afdeling Informatiebeheer is de vacature ontstaan voor eenfunctioneel beheerder.

Binnen de organisatie valt Informatiebeheer (IB) onder verantwoordelijkheid van de bureaudirecteur. ICT is eencruciale factor in het onderwijs. Met in totaal 44.000 deelnemers vanaf 100 locaties is de verantwoordelijkheid vandeze afdeling groot. De organisatie heeft een stevige ICT-ambitie voor de komende jaren; het doorgroeien naareen ICT-organisatie die het onderwijs ondersteunt en op de meest optimale en efficiënte wijze vernieuwingenfaciliteert en belangrijke ICT-ontwikkelingen agendeert.

Functie

Als Security Officer ben jij samen met je directe collega Privacy Officer en binnen de IB-afdeling in zijn geheelaanspreekpunt voor het reilen en zijlen rondom security en privacy en alle taken die daaruit voortvloeien.Bij het uitvoeren van je werkzaamheden zal je de komende periode fungeren als voortrekker op de implementatievan het normenkader en het realiseren van de security roadmap. Je treedt op als adviseur voor onze organisatieop alle niveaus rondom informatieveiligheid. Je hebt veel contact met jouw collega’s om te weten wat er speeltbinnen de organisatie en bent voor hen een sparringpartner op verschillende niveaus om tot een adequatedienstverlening te komen.

Wat ga je doen?

 • In deze functie heb je concreet de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 • Je bent tweede lijn aanspreekpunt bij security incidenten en vraagstukken;
 • Je behandelt security vraagstukken op tactisch en operationeel niveau;
 • Je rapporteert en adviseert n.a.v. audits en controles;
 • Je gaat aan de slag met het creëren van Security Awareness;
 • Opstellen en toetsen van het beveiligingsbeleid.
 • Je zorgt dat meldingen van datalekken en beveiligingsincidenten tijdig worden opgepakt en afgehandeld;
 • Ervaring met het voeren van informatiebeveiligingsassessments

Functie-eisen

 • Een deskundige professional met 2 tot 5 jaar relevante werkervaring, waaruit blijkt dat je beschikt over hbo werku0002en denkniveau. Relevante certificaten en opleidingen zoals CISSP of CISM zijn een pre.
 • Met je ervaring treedt je op als adviseur en bouw je samen met je collega’s aan een solide dienstverlening en jefungeert als een spin in het web tussen op alle lagen van cybersecurity en informatieveiligheid.
 • Naast inhoudelijke kennis en ervaring heb je oog voor de behoeftes van de doelgroepen. Je bent communicatiefvaardig in zowel woord als schrift en beschikt over een proactieve houding. Je werkt makkelijk samen met anderenen hebt oog voor hun doelen.
 • Je hebt ervaring met het toepassen van beveiligingsbeleid en security architectuur, alsmede securityaspecten vansoftwareontwikkeling (Security by Design);
 • Werk je graag op het snijvlak van beleid en techniek aan de slag te gaan, dan is dit zeker interessant.

Aanbod

Gewenste startdatum: z.s.m.
Initiële einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32-40 uur
Reageren voor: 2 juni om 17:00 uur

Inlichtingen

Dorris van Duijn 076 – 57 20 200