Introductie

Voor Stichting Kennisnet zijn we op zoek naar een Adviseur Privacy Hulpmiddelen voor 24-32 uur per week.

Organisatie

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit 
zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische 
ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict.
Kennisnet zorgt ervoor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te 
verbeteren en veiligheids- en ict-risico’s te beheersen.

Vanuit drie elkaar aanvullende rollen draagt Kennisnet bij aan goed en veilig gebruik van ict in het onderwijs:
• expert en gids voor scholen en besturen die keuzes moeten maken over de inzet van ict; 
• ontwikkelaar en dienstverlener van publieke ict-voorzieningen; 
• keten- en sectorarchitect van de (sectorale en bovensectorale) ict-infrastructuur in het onderwijs.
Kennisnet is penvoerder van het programma Digitaal Veilig Funderend Onderwijs en Impuls Open Leermateriaal. 
In deze meerjarige programma’s wordt met diverse projectpartners samengewerkt in het publieke onderwijs
domein.

Het onderwijs kan niet meer zonder ict, zowel in de klas als in de bedrijfsvoering. Digitalisering is cruciaal om 
talenten van leerlingen en studenten tot bloei te brengen en noodzakelijk om het onderwijs goed te kunnen 
organiseren. Maar ict brengt ook veel uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van 
privacy, cybersecurity, leermiddelen en digitale geletterdheid. Kennisnet is de gids die het Nederlandse onderwijs 
wegwijs maakt in het professioneel inzetten van ict. Zowel bij het leren als in de bedrijfsvoering. 
 
Wij onderzoeken en brengen advies uit. Niet aan één individuele school of docent, maar – en dat maakt ons werk 
zo leuk – direct aan alle scholen en besturen. Of aan het ministerie van OCW, sectorraden en andere landelijke 
organisaties. Jouw impact reikt dus heel ver. En dan werk je ook nog in een publieke organisatie vol (politieke) 
dynamiek én ruimte voor jouw initiatief. 

Functie

Jij vertaalt je juridische kennis naar praktische hulpmiddelen, zodat scholen hun privacybeleid naar een hoger 
plan kunnen tillen. Het belangrijkste project waar we nu mee bezig zijn? Dat is het vormgeven van het 
normenkader als onderdeel van de aanpak informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs. Door 
ondersteuningsmaterialen zoals handreikingen, formats en voorbeelden van beleidsstukken op te stellen, 
ondersteun je scholen bij het realiseren van een digitaal veilige organisatie. 
 
Daarnaast deel je actief je kennis met de onderwijssector. Zo geef je bijvoorbeeld webinars aan honderden 
(privacy)medewerkers van diverse scholen, bijvoorbeeld over de AVG. Een andere keer sluit je aan bij een 
regiobijeenkomst waar je bestuurders en schoolleiders spreekt. Leuk, want dan hoor je wat er in de 
onderwijssector speelt. 

Een zelfstandige job? Die heb jij zeker. Maar je staat er absoluut niet alleen voor. Samen met de andere privacy-adviseur vorm je een ijzersterk duo om scholen op sectoraal niveau te begeleiden bij privacyuitdagingen. Jullie 
verdelen de taken, maar sparren regelmatig om samen de beste oplossingen te vinden. 

Je gaat werken aan de volgende onderwerpen, om een beeld te geven over de vraagstukken waar hulpmiddelen 
voor worden ontwikkeld of herzien. In overleg met de projectmanager voor het ontwikkelen voor deze 
hulpmiddelen wordt de inzet definitief bepaald. 
• Privacybeleid 
• Rollen, taken en verantwoordelijkheden rond privacy
• Risico’s
• Operationele processen 
• Verwerkingsregister opzet en vastlegging verwerkingen
• Verwerkingsregister actualisatie 
• Aanwijzing en positie FG
• Privacyorganisatie 
• Afhandeling rechten van betrokkenen 
• Informatieplicht 
• Toestemming 
• AVG-rollen 
• Toetsing gegevensverstrekking aan derden 
• Datalekken detectie, classificatie en afhandeling 
• Relatie met informatiebeveiliging 

Functie-eisen

Dat de AVG-wet ingewikkeld kan zijn, weet jij als geen ander. Deze complexe regelgeving kun jij omzetten in 
heldere informatie voor scholen. Daarnaast neem je makkelijk initiatief en vind je zelfstandig je weg in je werk. 

Tegelijkertijd is samenwerken voor jou net zo belangrijk. Zowel met collega’s als partners zoals de 
onderwijsraden, SIVON en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Ook heb je: 
• Een afgeronde juridische opleiding op universitair niveau. 
• Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke adviesfunctie. 
• Up-to-date kennis van de AVG en andere privacywetgeving. 
• Enthousiasme om je te verdiepen in de wetgeving van het onderwijs. 

Aanbod

Gewenste startdatum: 17 juni 2024

Initiële einddatum: 31 december 2024

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 24-32 uur

Reageren voor: 24 mei 12.00 uur

Deze gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 28 mei. 

Inlichtingen

Nicolien Klerkx 06-29229501

nklerkx@bergler.nl

Sollicitatie

Nicolien Klerkx 06-29229501

nklerkx@bergler.nl