Access en Visual Basic Ontwikkelaar – ‘s-Gravenhage

Introductie

Voor het COA zijn wij op zoek naar een ervaren Acces / VB ontwikkelaar

Functie

Het ontwikkelen van software op basis van Access en Visual Basic – Analyseert de benodigde programmeerwerkzaamheden en schat in hoeveel tijd deze in beslag nemen.

 • Ontwikkelt datamodellen en past die waar nodig aan.
 • Onderhoudt en beheert de technische ontwerpen en andere relevante documentatie.
 • Draagt zorg voor het versiebeheer van programmatuur.
 • Maakt (maatwerk)programma’s en/of applicatiecomponenten en/of testprogramma’s en onderhoudt deze.
 • Vertaalt technische en functionele specificaties naar complexe systeemfuncties en programmatuur.
 • Toetst realiseerbaarheid van aangeleverd ontwerp.
 • Draagt bij aan aanpassingen op het functioneel ontwerp en de ontwikkeling van standaarden.
 • Programmeert aan de hand van aangeleverd ontwerp.
 • Coördineert (kleinschalige) ontwikkelprojecten en pakketselecties.
 • Stelt oplossingsalternatieven vast.
 • Stelt op en onderhoudt technische gegegevensmodellen en functioneel en technische ontwerpen.
 • Selecteert optimale tools en/of pakketten voor opdrachten.
 • Bepaalt conversiestrategie .
 • Stelt testplannen op gebruikersdocumentatie, programma- en systeemdocumentatie, en onderhoudt deze.
 • Verzorgt programmadocumentatie en kennisoverdracht.
 • Test programmatuur en werkt mee aan systeemtesten.
 • Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
 • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.

Het afhandelen van complexe storingen en problemen.

 • Fungeert als 3e lijns aanspreekpunt bij storingen, problemen en klachten waarvan de oorzaak ligt in de programmatuur.
 • Analyseert de storingsmelding, lost deze op of regelt de benodigde capaciteit en middelen om deze op te laten lossen.
 • Bewaakt het oplossingstraject en informeert Incident/Problem Management hierover.
 • Verzorgt rapportages over het gevolgde oplossingstraject en de gekozen oplossingen.

Functie eisen

Ervaring verplicht:

 • Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, infrastructuur, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.
 • Ervaring met bij aanbestedende diensten in gebruik zijnde platforms, ontwikkeltools, 3e en 4e generatie programmeer talen.
 • Ervaring met gegevensmodellering.
 • Ervaring met kwaliteitsmanagement.
 • Ervaring met het gebruik van Access en Visual Basic.

Kennis verplicht:

 • Kennis van Acces en Visual Basic (op een SQL database)..
 • Kennis van bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards.
 • Kennis van architecturen voor de uitwisseling van organisatie overstijgende informatie (Keten Informatisering. Elektronische Berichten Verkeer).
 • Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied.
 • Kennis van relevante beheermethodieken (BiSL, ASL, ITIL).
 • Kennis van Service Georiënteerde Architecturen.
 • Kennis van ontwikkelmethodieken (Waterval / Agile / Scrum).

Kennis voorkeur:

 • Kennis van informatie beveiliging (ISO/IEC 27002)
 • Kennis van Release Management Proces
 • Kennis van Estimation technieken (zoals FPA)
 • Kennis van Work package / bug track systemen (zoals MQC)
 • Kennis van Service Georiënteerde Architecturen en/of berichtenverkeer mechanismen.

Aanbod

startdatum: 1-10-2019

einddatum: 31-1-2020

aantal uren per week: 36

Jan-Willem MaasAccess en Visual Basic Ontwikkelaar – ‘s-Gravenhage