Senior

Senior ICT Ontwerper – Huis ter Heide

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van

hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen

en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eddy BlokSenior ICT Ontwerper – Huis ter Heide
Lees meer

Senior Ontwerper – Maasland

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens.

Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar keten partners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten. Daarin ontwerp jij diverse securityoplossingen. Met jouw kennis van onze infrastructuur en IT-middelen ontwerp, automatiseer en verbeter je het beheer van onze omgevingen. Je past requirement management toe en integreert standaardproducten en bouwstenen in de architectuuroplossing.


Werkzaamheden:

• het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp;

• het vertalen van het functioneel (deel)ontwerp naar het technisch ontwerp;

• het participeren in een project;

• het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten;

• begeleiden van de aanpassingen op bestaande producten, dan wel ontwerpen van nieuwe producten naar het in beheer nemen;

• zorgdragen voor documentatie voor zowel bestaande als nieuwe producten zodat het in beheer nemen van correct kan verlopen;

Anita van EgmondSenior Ontwerper – Maasland
Lees meer