IT Software

Junior Siebel Configurator – ‘s-Gravenhage

Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.

Dorris van DuijnJunior Siebel Configurator – ‘s-Gravenhage
Lees meer

Big Data Specialist – Maasland/Utrecht 50/50

Het project OMIS (Operationeel Management Informatie Systeem) Mid Life Update heeft als doel om het systeem OMIS grootschalig aan te passen, door deze o.a. te voorzien van een moderne web front-end en aan te sluiten op het Defensie ERP en andere systemen.
Het project is gestart in juli 2018 en zal tot 2021 lopen.

We zoeken een BIG data specialist die voor dit project de in OMIS verzamelde data beter inzichtelijk gaat maken. Hiervoor moet een (big) data analyse omgeving ingericht worden waar nieuwe rapportagemogelijkheden kunnen worden beproefd.

Activiteiten:
– Schrijven van een plan voor opzetten van een BI/BIG data omgeving t.b.v. de CLSK;
– Analyseren van behoefte van de business t.b.v. Proof of Concept (POC);
– Uitvoeren van een POC.

Anita van EgmondBig Data Specialist – Maasland/Utrecht 50/50
Lees meer

Lead Developer met kennis van PHP Laravel – ETTEN-LEUR

Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Breda zoeken wij een lead Developer met kennis van PHP Laravel. De kandidaat treed na de inhuurperiode in dienst bij de opdrachtgever.

Dorris van DuijnLead Developer met kennis van PHP Laravel – ETTEN-LEUR
Lees meer

Solution architect – Almelo

Beschrijving organisatie:
Het architectuurteam werkt momenteel een doelarchitectuur die gebaseerd is op haar primaire dienstverlening: het verstrekken van informatieproducten via verschillende kanalen (portaal, elektronische berichten, app, mail, etc.) aan haar ketenpartners uit. De daarvoor benodigde gegevens worden uit in- en externe registers gehaald. Het architectuurteam bestaat uit vier enterprise architecten en een zevental solution architecten. De solution architecten zijn overwegend in software ontwikkel projecten ingezet.

Charlotte VinkSolution architect – Almelo
Lees meer