Functioneel Applicatiebeheerder

Functioneel Beheerder Canvas – AMSTERDAM

Voor het beheer van het Learning Management System Canvas, zijn wij op zoek naar een ervaren functioneel beheerder met kennis van onderwijsprocessen en bij voorkeur kennis van Canvas.


Taken:

• Adequaat afhandelen van wijzigingsverzoeken en incidentmeldingen;

• Bewaken van het gebruik van de Canvas, signaleren van onregelmatigheden en helpen deze op te lossen;

• Adviseren en instrueren van gebruikers over het gebruik van Canvas;

• Zorgen voor een goede overlegstructuur met key-users;

• Inventariseren van gebruikersbehoeften;

• Verzorgen van het functioneel testen van nieuwe releases en het ontwikkelen en coördineren en uitvoeren van deze testen;

• Zorgen voor adequate testdocumentatie;

• Schrijven van gebruikershandleidingen.

Anita van EgmondFunctioneel Beheerder Canvas – AMSTERDAM
Lees meer

Citrix Beheerder – NIJMEGEN

ICT Rijk van Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband voor het beheer, ontwikkeling en exploitatie van een gestandaardiseerde, geconsolideerde en gecentraliseerde ICT-infrastructuur van gemeenten binnen Rijk van Nijmegen. ICT-Rijk van Nijmegen gaat 7 deelnemende gemeenten op het brede ICT-gebied ondersteunen bij het (digitale) transitieproces dat de gemeentelijke overheid de komende jaren moet gaan doormaken.

Het beheerdomein van iRvN is primair gericht op centrale en decentrale ICT-hardware (incl. netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistratie. iRvN is een gedegen platform om de verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren.

Anita van EgmondCitrix Beheerder – NIJMEGEN
Lees meer