17252898 Applicatie Beheerder (SharePoint) – Maasland (1 dag per week Den helder)

Organisatie

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Wij zoeken een Applicatie Beheerder (SharePoint) voor onze klant het Ministerie van Defensie

Reageren:
Reageren heeft alleen nut, wanneer de kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen. Deze eisen worden namelijk gehanteerd als knock-outs.

Doorleenconstructie is voor deze aanvraag niet mogelijk

CV
Een CV mag maximaal 5 pagina’s groot zijn.

Screening:
Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Deze duurt tussen de 8 en 12 weken duren.

Sluitingsdatum van deze aanvraag: 24 april om 09:00 uur

Functie

Werkzaamheden

1. Beheert de ICT middelen, door:

 • Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem.
 • Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten.
 • Het zo nodig inwinnen van nadere informatie.
 • Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
 • Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen.
 • Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan.
 • Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering.
 • Het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e).
 • Het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen.
 • Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.
 • Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden.

2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:

 • Het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden.
 • Het laten registreren van afwijkingen en problemen.
 • Het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie.
 • Het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:

 • Het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces.
 • Het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen.
 • Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker.
 • Het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis.
 • Het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie.
 • Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast.
 • Het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator.
 • Het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid.
 • Het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen.
 • Het laten testen van de geleverde ICT middelen.

Functie eisen

Eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met applicatiebeheer werkzaamheden op het gebied van enterprise content management.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het configureren en beheren van minimaal SharePoint 2013 technisch farm beheer.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen.
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Wensen:

 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met minimaal SharePoint 2013 technisch farm beheer.
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid.
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met DevOps (DevOps staat voor Development (Dev) en Operations (Ops)).
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met testmethodieken en implementaties daarvan.
 • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met technisch schrijven.

Aanbod

Initiële inhuurtermijn: 12 maanden

Optie op verlenging: ja

Minimaal aantal uur per week: 36

Inlichtingen

Anita van Egmond 076 – 57 20 200

Eddy Blok17252898 Applicatie Beheerder (SharePoint) – Maasland (1 dag per week Den helder)