17135950 Technisch Specialist Alfresco – Maasland

Organisatie

Wij zoeken een Technisch Specialist Alfresco voor onze klant het Ministerie van Defensie

Reageren:
Reageren heeft alleen nut, wanneer de kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen. Deze eisen worden namelijk gehanteerd als knock-outs.

Doorleenconstructie is voor deze aanvraag niet mogelijk

CV
Een CV mag maximaal 5 pagina’s groot zijn.

Screening:
Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Deze duurt tussen de 8 en 12 weken duren.

Sluitingsdatum van deze aanvraag: 20 februari 2018 – 09:00 uur

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Functie

Achtergrond opdracht:

Het invoeren van Alfresco 6.0 zodat ADACTA 3.0 gerealiseerd kan worden.

Werkzaamheden:

1. Beheert de ICT middelen, door:

 • Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
 • Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
 • Het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
 • Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
 • Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
 • Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
 • Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
 • Het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);
 • Het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
 • Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.
 • Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;

2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:

 • Het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
 • Het laten registreren van afwijkingen en problemen;
 • Het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
 • Het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:

 • Het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
 • Het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
 • Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
 • Het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
 • Het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
 • Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast
 • Het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
 • Het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
 • Het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
 • Het laten testen van de geleverde ICT middelen.

Functie eisen

Functie-eisen

 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met Alfresco omgevingen.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met ECM architecturen.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met Linuxsystemen.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met Oracle databases.
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde MBO opleiding.

Functiewensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring als Alfresco Record Manager.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Alfresco Activity.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met SSO implementaties op Alfresco-omgevingen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Kofax Capture.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie.

Aanbod

Initiële inhuurtermijn: 12 maanden

Optie op verlenging: ja

Minimaal aantal uur per week: 24
Van de kandidaat wordt verwacht minimaal 1 dag in de week aanwezig te zijn op Maasland, nader overeen te komen op welke dag(en). Indien de kandidaat meer uren beschikbaar is kan hij/zij hiermee meer punten scoren.

Inlichtingen

Anita van Egmond 076 – 572 02 00

Anita van Egmond17135950 Technisch Specialist Alfresco – Maasland