17115171 Senior Solution Architect – Utrecht

Organisatie

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Wij zoeken een Senior Solution Architect voor onze klant het Ministerie van Defensie

Reageren:
Reageren heeft alleen nut, wanneer de kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen. Deze eisen worden namelijk gehanteerd als knock-outs.

Doorleenconstructie is voor deze aanvraag niet mogelijk

CV
Een CV mag maximaal 5 pagina’s groot zijn.

Screening:
Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Deze duurt tussen de 8 en 12 weken duren.

Sluitingsdatum van deze aanvraag: dinsdag 30 april om 08:00 uur

Functie

Verantwoordelijkheden:

 • De solution architect is verantwoordelijk voor het vormgeven en opstellen van solution architectuur van een of meerdere projecten of projecten in voorbereiding waarvan de kaders zijn vastgelegd in een start architectuur.
 • De solution architect zorgt voor de vertaling van de eisen in het project en de afhankelijkheden met gerelateerde projecten.
 • Is aanspreekpunt in architectuur discussies en geeft inzicht in fasering van verschillende projecten.
 • Borging / aansluiting van de architectuur binnen de bestaande omgeving.

Werkzaamheden:

De solution architect voert de werkzaamheden uit in de voorbereidings-, analyse-, en realisatiefase. En richt zich binnen het aandachtsgebied solution architectuur op de proces-, informatie-, applicatie- en technologie laag van de service georiënteerde solution architectuur.

Concreet betekent dit:

 • Bepalen van oplossingen voor functionele en technische eisen, in overleg met informatie managers, enterprise architecten en andere materiedeskundigen.
 • Uitkomst vastleggen in projectstartarchitecturen en solution ontwerpen binnen de kaders van de bovenliggende architecturen, principes, standaarden en regelgeving in ARIS.
 • De solution architect stimuleert en handhaaft de naleving van architectuurprincipes binnen de projecten cf. defensie beleid.
 • De solution architect werkt op basis van de werkprocessen, relevante rollen, informatiemodellen, applicaties, databases en infrastructuur de solution architectuur uit voor het betreffende project.
 • Projecten begeleiden in de uitvoering om te zorgen dat ze binnen de projectkaders blijven en deze zo nodig bijstellen.
 • De projecten worden uitgevoerd volgens de principes van Agile/Scrum en/of PRINCE2. Bij Agile/Scrum betekent dit de solution architect de architectuur op evolutionaire en iteratieve basis ontwikkelt.

Functie eisen

Eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als solution architect of een vergelijkbare functie
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis en ervaring met bedrijfsregels modellering
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis en ervaring met TOGAF en Archimate
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis en ervaring met modelleer tooling Architect, ARIS of vergelijkbaar
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis en ervaring met ontwikkelen obv Agile / Scrum
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het werken obv Service Oriented Architectuur (SOA)
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding op IV/ICT gebied.
 • In het bezit van een TOGAF 9.1 certificaat.
 • In het bezit van een Archimate 3.0 certificaat.
 • In het bezit van een Prince 2 certificaat.

Wensen:

 • Kennis en ervaring in het kunnen vertalen van elementen van een enterprise architectuur en business requirements naar diverse voorgestelde (technische) oplossingen en deze uitwerken tot op het niveau waarop een project in staat is de beoogde oplossing te realiseren.
 • Ervaring hebben met enerzijds het opstellen van solution ontwerpen en anderzijds het communiceren van het ontwerp van de ICT-oplossingen naar enterprise architecten en opdrachtgevers.
 • Gewenst kennis en ervaring in begeleiden rondom de migratie en implementatie vraagstukken (m. n. plateauplanningen, roadmapping) t. b. v. Project Portfolio Management.
 • Ervaring met werken in het INV en Cyber domein.
 • Ervaring met het opstellen van Project Start Architecturen.
 • Aantoonbare werkervaring binnen het Elektronische Oorlogvoering, en/of radio domein.

Aanbod

Initiële inhuurtermijn: 22 maanden

Optie op verlenging: ja

Minimaal aantal uur per week: 36

Inlichtingen

Anita van Egmond 076 – 57 20 200

Eddy Blok17115171 Senior Solution Architect – Utrecht